Styrelse

Ordförande:
Lena Fant, Vikarbyn (Kristina Gisslar är vice ordf. under Corona-perioden)
Sekreterare:
Anne Höglin, Västbjörka, Vikarbyn (Lotta Skalme är vice sekr. under Corona-perioden)
Kassör:
Berit Helgesson, Rättvik

Ledamöter:
Kristina Gisslar, Vikarbyn
Kerstin Sundmark, Vikarbyn
Iréne Holmström, Vikarbyn
Lotta Skalme, Vikarbyn
Ann-Christin Hurtig, Vikarbyn

Hemsidesansvarig:
Lena Fant, Vikarbyn