Styrelse

Ordförande:
Gerd Kalkback, Vikarbyn
Sekreterare:
Anne Höglin, Västbjörka, Vikarbyn
Kassör:
Sven-Erik Fant, Vikarbyn

Ledamöter:
Gunvor Hälleberg, Vikarbyn
Karin Bern, Vikarbyn
Lotta Skalme, Vikarbyn
Kerstin Sundmark, Vikarbyn
Gerd Björklund, Vikarbyn

Hemsidesansvarig utom styrelsen:
Lena Fant, Vikarbyn
Medansvarig: Anne Höglin, Västbjörka, Vikarbyn