Mötesbeslut ang. Coronaviruset

Emvivi´s styrelse beslöt idag 20-03-17 följande:

Inga organiserade måndag/torsdag-träffar tills vidare (ingen gemensam fika).

Enskild vävning är tillåten om inte du eller någon i hushållet är sjuk.
Behöver du väv-hjälp, ring Kerstin 070-29 99 070.