Årsmöte 2020

Datum: söndagen den 15 mars kl 15.00
Lokal: Vävstugan Emvivi, Stora vägen 17, Vikarbyn

Välkommen hälsar styrelsen